Referat fra Generalforsamling, RC Odense, den 24. marts 2014

Til stede : Frederik Pryds, Allan H. Christensen, Søren Kruse, Martin Sørensen, Line Jensen, Helene Konner, Samy Ayoub.

Afbud : Søren Rasmussen, Peter Rasmussen, Thor Hansen

Referent: Allan H. Christensen


 

1. Valg af dirigent:

Ingen valgt

2. Beretning:

Formanden (Frederik Pryds) fremlægge beretningen (se bilag)

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:

Kasserer (Allan Christensen) fremlægge regnskabet.

Regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent:

 • Senior: 500 kr pr. halvår.
 • Ungdom u/18: 250 kr. pr. halvår.
 • Oldboys: 300 kr. pr. år.
 • Passive medlemmer: min. 200 kr. pr. år.

5. Indkomne forslag:

Ingen.

6. Valg af bestyrelse:

 • Frederik Pryds – Formand
 • Allan Christensen – Kassere
 • Kate Holmstrand – Sekretær
 • Line Jensen – Kvinder
 • Thor Hansen - Ungdom
 • Søren Kruse – Bane/klubhus
 • Samy Ayoub – Hjemmeside
 • Søren Rasmussen – B-medlem
 • Peter Rasmussen – B-medlem
 • Helene Konner – B-medlem
 • Martin Sørensen – B-medlem.

7. Valg af revisor:

Tove Rasmussen

8. Valg af repræsentanter til hovedgeneralforsamling:

Samy Ayoub

9. Eventuelt

Næste møde den 2. april 2014


 

Bilag: Formandens beretning

 

 

 

 

 

Vi takker vores Sponsorer

Via Travel
Super Spar Holluf Pile
Ryan's of Odense
Kick Off Sportspub